послуги

Інформаційне моделювання будівель
Інформаційне моделювання будівель – це інтегрований процес створення віртуальної 3D моделі і конструкції, що включає всю необхідну інформацію із життєвого циклу проєкту (планування, проєктування, будівництво, експлуатація і обслуговування).

Завдяки ВІМ технологіям наша команда постійно впроваджує нові інноваційні рішення в області проєктування та інжинірингу. Таким чином проєкт стає більш адаптивним, ефективним та простим для розуміння і виконання, що дозволяє оптимізувати витрати наших клієнтів на етапі будівництва, експлуатації та обслуговування.
ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ
(DUE DILIGENCE)
Egis Ertle Engineering надає послуги з проведення комплексного аналізу (Due diligence) - незалежна оцінка об'єкту інвестування з виявленням інвестиційних ризиків та всебічним технічним та юридичним аналізом щодо майбутньої планової діяльності.

Послуга передбачає:

 • Аналіз наявної документації на земельну ділянку (право власності, функціональне призначення ділянки, містобудівні обмеження)
 • Дослідження будівельного майданчику
 • Аналіз навколишньої інфраструктури і можливість її використання
 • Аналіз можливості підключення до зовнішніх мереж
 • Попередні варіанти розташування основних будівель на будівельному майданчику
 • Аналіз наявних екологічних обмежень
 • Аналіз забезпечення плануємого об'єкту сировиною для вировництва готової продукції
 • Аналіз наявності кваліфікованого персоналу в регіоні де планується будівництві
    РОЗРОБКА ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СТАДІЇ П (Проєкт)
    На даному етапі розробляється проєктна документація в обсязі достатньому для проходження експертизи проєктної документації. Виконавець виконує розробку необхідних розділів проєкту, що включає описи, плани, схеми і специфікації.

    Проєктна документація погоджується із замовником до надання її в експертизу. Результатом роботи даного етапу є комплексна проєктна документація, що включає всі необхідні розділи проєкту, за своїм змістом і наповненням готова до проходження експертизи. Компанія супроводжує проходження експертизи проєктної документації та захист проєктних рішень.
    РОЗРОБКА ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СТАДІЇ Р (РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ)
    Даний етап передбачає розробку комплекту робочої документації та розглядається як стадія проєктування високої деталізації, що дозволяє вести практичне будівництво по всім видам будівельно-монтажних робіт.

    Робоча документація містить плани, вузли, розрізи, монтажні схеми, види, докладні специфікації і вказівки до монтажу в обсязі достатньому для організації ведення будівництва, а також для контролю за якістю будівництва з боку замовника.
    РОЗРОБКА ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СТАДІЇ ТЕО (ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ)
    На даному етапі розробляється проєктна документація в обсязі, що відображає основні проєктні рішення, потужність виробництва, номенклатуру та якість продукції, кооперацію виробництва, забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, паливом, електро- та теплоенергією, водою і трудовими ресурсами, вартість будівництва та основні техніко-економічні показники.
    БУДІВЕЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ НА ОБ'ЄКТІ
    Даний етап передбачає перевірку наявності документів, що засвідчують якість використаних під час будівництва конструкцій, обладнання і матеріалів (технічних паспортів, сертифікатів, результатів лабораторних випробувань і т.п.), відповідно до проєктних рішеннь, вимог будівельних норм і правил, стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, контроль за виконанням геодезичних робіт в процесі будівництва, оглядом і оцінкою спільно з підрядниками, які виконують будівельно-монтажні роботи, виконаних робіт, прихованих робіт, а також забезпечення вимог щодо заборони виконання подальших робіт до оформлення актів на прихованих робіт.
    АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД НА ОБ'ЄКТІ
    Egis Ertle Engineering здійснює перевірку відповідності здійснених будівельних і монтажних робіт відповідно до робочої документації та будівельних норм і правил, та контролює якість дотримання технології виробництва робіт, пов'язаних із забезпеченням надійності, міцності, стійкості і довговічності.

    Послуга також передбачає ведення журналу авторського нагляду, в якому фіксуються виявлені при будівництві відхилення від проєктно-кошторисної документації та порушення вимог діючих норм та участь в прийманні робіт. Наша команда забезпечить постійне перебування на будівельному майданчику фахівця з авторського нагляду протягом всього часу проведення БМР.
    Виконання інженерних вишукувань
    Основою для виконання якісного проєкту є виконання інженерних вишукувань. Наші експерти допоможуть визначитися з необхідними вишукуваннями та складуть технічне завдання та програму на іх виконання. Зокрема ми здійснюємо наступні дослідження земельних ділянок:

    • Інженерно-геодезичні
    • Інженерно-геологічні
    • Геотехнічні та інженерно-гідрогеологічні (у складі комплексних інженерно-геологічних вишукувань або окремо)
    • Інженерно-гідрометеорологічні
    • Вишукування для раціонального використання та охорони навколишнього середовища
    • Спеціалізовані
    Екологія та вплив на навколишнє середовище
    Розробка еколого-технічної документацій, що необхідна для проєктування та будівництва підприємства передбачає:

    • Розробку та погодження проєктів встановлення санітарно-захистних зон СЗЗ (скорочення розмірів СЗЗ)
    • Стратегічну екологічна оцінка (СЕО)
    • Оцінку впливу на навколичнє середовище (у відповідності із ДБН)
    • Оцінку впливу на довкілля (ОВД)
    • Оцінку екологічних ризиків
    • Оцінку впливу на соціальне та навколишнє середовище (ESIA - Social and Environmental Impact Assessment)
    • Виконання екологічних вишукувань
    Супровід клієнта при отриманні дозвільної документації та вихідних даних для проектування
    Юристи Egis Ertle Engineering готують, подають повний пакет необхідної документації та супроводжують Клієнта при отриманні :

    • Містобудіних умов та обмеень
    • Технічних умов на приєднання до мереж електропостачання
    • Технічних умов на приєднання до мереж водопостачання та каналізації
    • Технічних умов на приєднання до доріг загального користування
    • Інших технічних умов
    • Доволу на виконання будівельно-монтажних робіт
    • Введення об'єкту в експлуатацію
    Обстеження будівель та споруд
    Наші експерти здійснюють обстеження для визначення технічного стану будівель та споруд, аби переконатися, що вони відповідають основним вимогам та складають звіт відповідно результатам.

    Обстеження будівель та споруд проводиться у наступних випадках:

    • Реконструкція об'єкті
    • Пошкодження об'єкту внаслідок стихійного лиха або аварій
    • Пошкодженнях об'єкту, що спричинені воєнними діями
    • Зміна функціонального призначення будівлі
    • Придбання будівлі
    • Інші випадки, при яких необхідно визначення фактичного технічного стану будівлі або споруд
    Управління проєктами
    Egis Ertle Engineering пропонує своїм клієнтам професійний підхід до управління проєктами.На кожен проєкт призначається проєктний керівник, що відповідає за терміни виконання, якість та бюджет. Управління проєктом є обов'язковим стандартом нашої компанії.

    Складовими плану проєкту є:

    1. Ціль, завдання проекту
    2. Управління учасниками проекту
    3. Комунікації
    4. Управління ризиками
    5. Графік
    6. Контроль якості
    7. Результати
    8. Інше
    Для постійної координації всіх учасників проєкту пропонується використання хмарних технологій, що дозволяє організувати доступ до актуальних креслень та моделей у будь-який час; системи контролю якості випадків (Issue management). Також для розробки креслень та контролю якості використовуємо сучасні технології BIM проектування. До обов'язків групи управління проєктом входить надання Замовнику регулярних звітів про хід виконання робіт раз на два тижні (Progress Report).
    Використовуючи Сайт, ви погоджуєтеся з тим, як ми використовуємо файли cookies та інші технології відстеження відповідно до цих умов.
    OK